A A A Drukuj

ANALIZA ENSIZE - BOOMERANG

Opis Analizy:

 •  Jest to ocena z wielu perspektyw - 360 stopni
 •  Skupia się na ocenie umiejętności przywódczych
 •  Zaangażowani są w nią ludzie, wybrani przez badaną Osobę
 •  Jest opracowana przy współpracy z psychologami i konsultantami biznesu
 •  Jest dostępna w 4 obszarach:
  - Przywództwo
  - Inteligencje biznesowa
  - Projekty
  - Kierowanie sprzedażą


Cel Analizy:

 •  Określa potencjał badanej Osoby
 •  Pokazuje, jak widzą nas inni i na ile nasza wizja się z tym zgadza
 •  Daje pogląd na obszary do rozwoju w przyszłości


Struktura Analizy:


- Zadanie: Klient określa, na ile ważne są dla niego podane wartości- ustala wartość wzorcową w
skali od 1 do 10, odpowiadając na zestawy pytań. Następnie pytania te zadawane są pozostałym
osobom, uczestniczącym w badaniu, wybranym przez Klienta (np. przełożonemu,
współpracownikowi, podwładnemu)
- Zawiera po 5 pytań dla każdej z 8 kategorii wartości
- Zakres pytań - Boomerang - Przywództwo:

Kategoria wartości: Pytania:
Cele Zrozumienie i udział w realizacji i tworzeniu obecnych oraz przyszłych celów
Firmy, wyniki, relacja dział- Firma
Porozumiewanie
się
Informacje, współpraca wewnątrz Firmy, sposób komunikowania się, sytuacje
stresujące
Motywacja/
Zaangażowanie
Postawa, wsparcie, rozwój osobisty, wyniki, zdolność do motywowania
Zdolność działania Rozdzielanie zadań, postawa, rozwiązywanie problemów, podejście do
nowości,
Feedback Nagradzanie, konstruktywność odpowiedzi, opiniowanie, podejście do zadań
Osiągnięcia Podejście do wyzwań i problemów, efektywność pracy, realizacja podjętych
decyzji, uzyskiwane wyniki
Rozwiązywanie
problemów
Radzenie sobie z problemami, współpraca, przezwyciężanie trudności,
zdolność do przekonywania
Niezawodność Uczciwość, postawa, styl zarządzania, reputacja wewnątrz i na zewnątrz Firmy- Zakres pytań - Boomerang - Inteligencja biznesowa:

Kategoria wartości: Pytania:
Przygotowanie/
planowanie
Przygotowanie do spotkań, zainteresowanie Klientem, inicjatywa, orientacja w
zmianach i nowościach w branży
Nawiązywanie
kontaktów
Spotkania z Klientem, cele i zamierzenia wizyt, punktualność, elastyczność,
zdolność do motywowania i inspirowania
Ocena potrzeb Identyfikacja potrzeb, uzgodnienia, podsumowanie
Prezentacja Sposób prezentacji, dostosowanie do potrzeb Klienta, spójność, postawa
Negocjacje/
finalizacja
Przebieg dyskusji, zrozumienie ustaleń, zainteresowanie i zadowolenie Klienta,
wyniki negocjacji
Kontynuacja Dokładność, regularność, terminowość, wykonywanie zadań, znajomość
sytuacji Klienta
Relacje Rozwiązywanie problemów, lojalność, kontakty, podejście do obiekcji
Etyka Szczerość, otwartość, spostrzegawczość, uczciwość, szacunek, rozwój


- Zakres pytań - Boomerang - Projekty/Kierowanie sprzedażą:

Kategoria wartości: Pytania:
Cele Opracowanie planów (sprzedaży), zrozumienie treści (budżetu) i celów,
zgodność realizacji z planem/ budżetem, terminowość, działanie wg
harmonogramu
Porozumiewanie
się
Informacje, współpraca wewnątrz Zespołu projektowego/ handlowego,
sposób komunikowania się, sytuacje stresujące
Motywacja/
Zaangażowanie
Postawa, inspirowanie, wykorzystywanie umiejętności członków Zespołu,
wyniki, zdolność do motywowania
Zdolność działania Podejmowanie decyzji, rozdzielanie zadań i uprawnień, postawa, podejście do
nowości
Feedback Nagradzanie, konstruktywność odpowiedzi, opiniowanie, podejście do zadań
Osiągnięcia Podejście do wyzwań i problemów, efektywność pracy, realizacja podjętych
decyzji, uzyskiwane wyniki
Rozwiązywanie
problemów
Radzenie sobie z problemami, współpraca, przezwyciężanie trudności,
zdolność do przekonywania
Niezawodność Uczciwość, postawa, styl zarządzania, reputacja wewnątrz i na zewnątrz Firmy

 

Wyniki:

Odpowiedzi na każde pytanie z poszczególnych kategorii wartości prezentowane są w formie tabeli.
Badani podzieleni są według wcześniej ustalonych kryteriów, np. miejsce zamieszkania, wiek, płeć,
itp. Opracowane jest również porównanie wyników osoby badanej z pozostałymi oceniającymi.


Raport:

 •  Pokazuje relację między tym jak Osoba badana widzi siebie, a tym jak widzą ją inni
 •  Jest to ocena z wielu perspektyw- Osoby badanej oraz osób przez nią wskazanych
 •  Jest zrozumiały dla osób nie posiadających specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii, socjologii


Zastosowanie Analizy:

 •  Rozwój osobisty
 •  Planowanie
 •  Coaching
do góry