A A A Drukuj

ANALIZA ENSIZE - TERMOMETR

Opis Analizy:

 •  Jest oparta na pracy Gorana Ekvalls’a „The inner life of organisations”
 •  Zdefiniował on czynniki, decydujące o:
  - dobrym samopoczuciu w miejscu pracy
  - wydajności wykonywanej pracy
  - kreowaniu drogi osobistego rozwoju
 • Występuje w 2 wariantach- Analiza Atmosfery i Analiza Komunikacji
 • Jeśli zachodzi taka potrzeba, analiza może być modyfikowana w zależności od potrzeb Klienta
 • Jest opracowana przy współpracy z psychologami i konsultantami biznesu
   

Cel Analizy:
- Określa obecną sytuację firmy pod względem atmosfery w niej panującej oraz komunikacji
wewnątrz firmy


Struktura Analizy:
- Zadanie: Klient określa, na ile ważne są dla jego Firmy podane wartości- ustala wartość wzorcową
w skali od 1 do 10. Następnie pracownicy Firmy odpowiadają na zestawy pytań, dobrane do
każdej kategorii wartości i odpowiadając na nie przydzielają punkty z zakresu od 1 do 10.

Analiza Atmosfery:

 •  Zawiera po 5 pytań dla każdej z 8 kategorii wartości
 •  Zakres pytań:
Kategoria wartości: Pytania:
Cele Znajomość obecnych i przyszłych celów Firmy, formułowanie celów, ocena
pracy pod kątem założonych celów, jasność celi
Satysfakcja z pracy Zadowolenie z pracy, wykorzystywanie wiedzy i umiejętności Pracowników,
rozwój Pracowników, tempo pracy, ocena pracy
Porozumiewanie się Kontakty wewnątrz i na zewnątrz Firmy, dyskusje, rozwiązywanie problemów,
bieżące sprawy Firmy, doświadczenia
Motywacja/zaangażowanie Zaangażowanie w pracę, wprowadzanie nowych pomysłów, podejmowanie
indywidualnych inicjatyw, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
podejmowanie decyzji,
Relacje Konflikty, plotki, nieporozumienia, stosunki i relacje panujące między
Pracownikami Firmy
Otoczenie Atmosfera, warunki pracy, kreatywność, stres, zmiany
Przywództwo Podejmowanie a wdrażanie decyzji, podejmowanie odpowiedzialności, nadzór
nad Pracownikami, opiniowanie pracy,
Kultura Organizacji Elastyczność, nagradzanie, wiarygodność, uczenie się, wprowadzanie zmian


Analiza Komunikacji

 •  Zawiera po 5 pytań dla każdej z 5 kategorii wartości
 •  Zakres pytań:

 

Kategoria wartości: Pytania:
Wymiana doświadczeń Informacje do przetworzenia, dyskusje, koncepcje, kontakty wewnątrz i na
zewnątrz Firmy, informacje niezbędne do pracy, decyzje
Komunikatywni Przywódcy Ocena pracy, wymiana informacji, kontakty nieformalne, cele i oczekiwania,
postawy
Metody odbywania spotkań Opiniowanie, kontakt z ekspertami, otwartość w relacjach, spotkania
Narzędzia komunikacji Sieć wymiany doświadczeń, prowadzenie spotkań, wewnętrzne biuletyny
firmy, inspirowanie do działania, popełnianie błędów
Komunikatywne Przedsiębiorstwo Dzielenie się doświadczeniami, spotkania, zdobywanie informacji,
wykazywanie inicjatywy, osiąganie celów Firmy

 

Wyniki:

Odpowiedzi na każde pytanie z poszczególnych kategorii wartości prezentowane są w formie tabeli. Badani podzieleni są według wcześniej ustalonych kryteriów, np. wiek, płeć, dział Firmy, itp. Opracowane jest również porównanie wyników z przyjętą na początku wartością wzorcową.


Raport z Analizy:

 •  Pokazuje relację między wizją danego działu/ Kierownictwa, a tym, co czują pracownicy Firmy
 •  Jest zrozumiały dla osób nie posiadających specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii, socjologii


Zastosowanie Analizy:

 •  Daje obraz obecnej sytuacji Firmy
 •  Daje pogląd na obszary do rozwoju w przyszłości
 •  Mierzy efektywność wprowadzanych zmian
do góry