A A A Drukuj

COACHING DLA FIRM I ORGANIZACJI

Zapraszamy do skorzystania z oferty sesji coachingowych dla firm i organizacji.

Executive coaching

Executive coaching jest zindywidualizowanym i opartym na nauce poprzez doświadczenie procesem rozwoju przywództwa i zarządzania. Ten rodzaj coachingu ma na celu zwiększenie zdolności pracowników kadr najwyższego szczebla w zakresie osiągania krótko- i długoterminowych celów organizacji. Jest realizowany w ramach pracy indywidualnej i opiera się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Organizacja, kierownik oraz executive coach pracują wspólnie tak, aby osiągnąć maksymalne wyniki.
 

Leadership coaching

Leadership Coaching koncentruje się na pracy z kierownikami i kadrą zarządzającą przedsiębiorstw i organizacji w zakresie rozwoju potencjału przewodzenia innym. Podczas indywidualnych sesji klient poznaje i wzmacnia swoje umiejętności przywódcze, pracy w zarządzaniu zespołem, delegowaniu zadań, monitorowaniu i udzielaniu informacji zwrotnych pracownikom.
 

Business coaching

Business Coaching jest to forma coachingu, której zadaniem jest wzrost kluczowych umiejetnosci klienta niezbednych do efektywnego prowadzenia biznesu, zarzadzania zasobami ludzkimi i potencjałem firmy. Klientem może byc osoba, która pracuje na stanowisku kierowniczym, prowadzi własna firme lub stoi przed pewnym przedsiewzieciem biznesowym.
 

Performance coaching

Performance Coaching to coaching osiagniec, który ma na celu uzyskanie dostepu do potencjału jednostki i jej wewnetrznych zasobów. Opiera się na wsparaniu człowieka w jego dażeniu do zmiany i osiaganiu celów oraz w przyswojeniu i rozwijaniu umiejetnosci ważnych społecznie.
 

Career coaching

Career coaching zajmuje sie rozwojem kariery zawodowej klienta. Opiera się na pracy z osobami potrzebującymi wsparcia w poszerzeniu swojej świadomości zawodowej, wyborze zawodu, rodzaju i formy pracy oraz zaplanowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego.  Coachowie kariery pracują, wykorzystując różne narzędzia badania potencjału i predyspozycji zawodowych klienta.
 

Coaching at the Job

Coaching at the Job ma na celu wesprzeć klienta w jego drodze zawodowej i środowisku pracy. Począwszy od adaptacji do obowiązków i miejsca pracy, poprzez motywowanie i pomoc w rozwijaniu umiejętności potrzebnych na danym stanowisku, aż po pomoc w radzeniu sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz rozwijaniem umiejętności społecznych, min. asertywności i komunikacji interpersonalnej.
 

Team coaching

Team coaching dotyczy pracy coacha z zespołem i grupą pracowników, która ma na celu usprawnić ich pracę, podnieść jej efektywność i skuteczność oraz poprawić jakość relacji i komunikacji wewnętrznej zespołu.

do góry