A A A Drukuj

SPC - ZARYS PROGRAMU


ETAP 1: PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI W RELACJI COACHINGOWEJ

• Zajęcia integracyjne i warsztaty z psychologii komunikacji w coachingu (30 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest integracja uczestników, zdobycie umiejętności z zakresu komunikacji z klientem, wyrównanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

• Trening interpersonalny (45 godzin dydaktycznych)
Celem tego treningu jest pogłębienie doświadczenia pracy z ludźmi i ukazania przebiegu procesu grupowego. Trening traktujemy również jako przestrzeń, w której uczestnicy mogą przyjrzeć się swoim możliwościom i ograniczeniom w relacjach interpersonalnych.

• Dwa warsztaty z zakresu metodologii pracy coachingowej (60 godzin dydaktycznych)
Celem tych zajęć jest całościowe zapoznanie się z coachingem jako metodą pracy.

• Trzydniowy warsztat kontaktu indywidualnego (30 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest praktyczne ćwiczenie umiejętności pracy z klientem ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w coachingu.

 

ETAP 2: NARZĘDZIA W COACHINGU

Cykl sześciu dwudniowych sesji (100 godzin dydaktycznych)
Celem tych sesji jest całościowa edukacja w zakresie projektowania i prowadzenia coachingu oraz stosowania określonych technik coachingowych z różnych modalności.

• Czterodniowa sesja coachingu grupowego (30 godzin dydaktycznych)
Celem tej wyjazdowej sesji jest praca coachingowa w obszarze własnych zasobów, celów życiowych i trudności. Uczestnicy pracują w konwencji superwizji grupowej.
Na tym poziomie uczestnicy prowadzą pierwszych klientów w ramach praktyk.

• Warsztaty zaawansowanych metod coachingowych i sesja certyfikacyjna (20 godzin)
Celem tych zajęć jest poznanie zaawansowanych technik i tworzenie własnych narzędzi coachingowych.
Etap ten kończy się egzaminem, podpisaniem licencji IPRI i wydaniem certyfikatu coacha, ważnego dwa lata.


ETAP 3: WARSZTATY SPECJALISTYCZNE I SUPERWIZJA

Warsztat specjalizacyjny (30 godzin)
Celem tych zajęć jest pełne przygotowanie do pracy w wybranym profilu coachingowym (executive, leadership, life).


Superwizje grupowe i indywidualne
Zajęcia te skupiają się na doskonaleniu własnego stylu pracy coachingowej, rozszerzają rozumienie coachingu i ukazują różne sytuacje trudne, mogące wystąpić w coachingu.
Etap ten przedłuża certyfikat, bądź też - po spełnieniu określonych wymagań superwizyjnych - prolonguje certyfikat bezterminowo.

 

Metodologia:

• miniwykłady i prezentacje
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• odgrywanie ról
• dyskusje
• case study
• indywidualny coaching
• praktyki
• superwizje

Szkolenie jest typowo treningowe – przy minimum teorii, maksimum praktyki. Od ćwiczeń związanych z tematyką zjazdów, aż po niezliczone symulacje rozmów coachingowych. Każdy uczestnik będzie wielokrotnie w roli coacha i klienta.

Nasze szkolenie, to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzone są w małej grupie, liczącej nie więcej niż 15 osób.
 

Ceny, miejsce i terminy zajęć:

Zajęcia odbywają się w Krakowie, a trening interpersonalny w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym poza Krakowem.
Aktualne terminy i ceny na stronie: www.kurscoachingu.com
Istnieje możliwość płatności ratalnej i dofinansowania.

do góry