A A A Drukuj

SPC - REKRUTACJA

Warunki uczestnictwa:

• Uczestnikiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym (minimum licencjat lub czwarty rok studiów). Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu i rozmowie kwalifikacyjnej. O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

• Nie trzeba wiedzieć, czym jest coaching, jak również nie trzeba być psychologiem, trenerem czy menadżerem.

• W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.

• Nie zapewniamy wyżywienia na czas szkolenia. Nocleg i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

• Część zajęć odbywa się w ośrodkach poza Krakowem (pensjonaty, hotele). Pobyt w ośrodkach uczestnicy opłacają sami.

• Osoby, które opuściły nie więcej niż jeden blok zajęć otrzymują certyfikat coacha (dotyczy to cyklu etapu 1 i 2).

• Osoby, które opuściły więcej niż jeden blok zajęć otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

• Nie ma możliwości odrobienia zajęć! W wyjątkowym przypadku możliwe jest odpłatne uczestniczenie w innych zajęciach.

• Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i powinna być dokonana na konto bankowe Grupy Active Change:
ALIOR BANK, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136

• Ze względu na specyfikę zawodu coacha i ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie.

• Kontakt: spc@activechange.pl, tel. 509 501 476

 

\"\"

do góry