A A A Drukuj

SPC - ZAŁOŻENIA

Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest całościowym programem szkoleniowym, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla uprawiania działalności w zakresie wspiernania ludzi w rozwiązywaniu ich problemów i osiąganiu rozwojowych celów. Szkoła przygotowuje również grunt do działania w obszarze zarządzania, edukacji i pomocy psychologicznej.

\"\"


Koncepcja Szkoły Profesjonalnego Coachingu powstała w oparciu o pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować z innymi ludźmi, robili to w najlepszy możliwy sposób. Dlatego nie tylko skupiamy się na przekazaniu wiedzy i narzędzi do pracy z drugim człowiekiem, ale również odpowiedniego podejścia, wartości, w które wierzymy i które cechują dobrego coacha.
Szkolenie jest typowo treningowe – przy minimum teorii, maksimum praktyki. Od ćwiczeń związanych z tematyką zjazdów, aż po niezliczone symulacje rozmów coachingowych. Każdy uczestnik będzie wielokrotnie w roli coacha i klienta.
Jest to największy kurs w Polsce i prawdopodobnie na świecie. Program Szkoły Profesjonalnego Coachingu obejmuje proces grupowy, wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, narzędzia wywodzące się z różnych koncepcji psychologicznych oraz kwintesencję kilku podejść coachingowych. Doświadczenie kilku edycji Szkoły pozwala nam stwierdzić, że przyjęte założenia doskonale sprawdziły się w praktyce - wyznaczyliśmy nowe standardy pracy coacha, a nasi absolwenci są cenionymi fachowcami.

 

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

• swoją przyszłość zawodową chcą związać z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi
• chcą pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży
• mają dużą motywację do rozwoju osobistego
• chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym
• chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne
• są zdecydowani być naprawdę dobrymi coachami

 

Cele szkolenia:

• zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu
• rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych
• poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi
• doświadczenie zmiany coachingowej "na sobie"
• ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha

 

Metodologia:

• miniwykłady i prezentacje
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• odgrywanie ról
• dyskusje
• case study
• praca z kamerą
• indywidualny coaching
• praktyki

Nasze szkolenie, to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzone są w małej grupie, liczącej nie więcej niż 15 osób.

 

Absolwenci Szkoły Profesjonalnego Coachingu będą posiadali:

• Gruntowną znajomość teorii coachingu
• Umiejętność stosowania coachingu w praktyce
• Świadomość odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej
• Wysokie kompetencje interpersonalne
• Umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta
• Szerokie spektrum możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku
• Wiedzę na temat najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania
• Umiejętność korzystania ze wsparcia i pomocy oraz regularnego autocoachingu

do góry